TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

VİZYON / MİSYON


VİZYON

Türk Toksikoloji Derneği olarak vizyonumuz, ülkemizde toksikoloji alanında yapılan araştırma ve uygulamaların çağdaş düzeyini geliştirerek sürdürmek ve evrensel düzeyde etkinliğimizi daha da arttırmaktır.

MİSYON

Türk Toksikoloji Derneği, toksikoloji biliminin ülkemizde kurumsallaşmasını sağlayarak halk sağlığı ve çevre kalitesinin korunmasına katkı yapan öncü kuruluştur.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.