TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

5. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu'nun Ardından


Türk Toksikoloji Derneği tarafından Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı ev sahipliğinde 18-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Toksikolojide Güncel Konular’ temasıyla 5. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu başarılı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu sempozyuma Türk Toksikoloji Derneği üyeleri yanında diğer üniversiteler ve kurumlardan 90 kişinin katılımı gerçekleşmiştir. Sempozyumun ilk gününde Prof.Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU, Prof.Dr. Ahmet AYDIN ve Prof.Dr. Yalçın DUYDU tarafından programda belirtilmiş olan eğitimler yapılmış, bu kapsamda Prof.Dr. Pınar ERKEKOĞLU tarafından “Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi”; Prof.Dr. Ahmet AYDIN tarafından “Tıbbi Cihaz Biyouyumluluk Değerlendirmeleri ve Toksikoloji” ve Prof.Dr. Yalçın DUYDU tarafından “İlaç Endüstrisinde PDE ve OEL Değerlerinin Belirlenmesi” konuları katılımcılara aktarılmıştır. Eğitimler sonunda katılımcılara başarı belgeleri takdim edilmiş, öğleden sonraki kısımda sempozyumun açılışı gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarını Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül DEMİRCİ ile Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof.Dr. Bülent ERGUN ve Türk Toksikoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Yalçın DUYDU yapmıştır. Açılış konuşmalarından sonra bilimsel programa geçilmiş, Toksikoloji alanında doktora eğitimlerini tamamlayan genç akademisyenler çalışmalarını sunmuştur. Sempozyumun ilk günü fotoğraf çekimi ve Gala yemeği ile tamamlanmış, ikinci gün ise diğer sözlü sunumların gerçekleşmesinin ardından sona ermiştir. Gerçekleştirilen sunumlarla toksikoloji alanında birçok araştırmaları içeren konuların etkin bir düzeyde katılımcılara aktarılmasının yanında toksikoloji alanında çalışan genç araştırmacılar ile bu alanda bilgi ve birikim sahibi uzman hocaların bir araya gelmeleri sağlanmış tecrübelerin aktarımı ve gelecekteki iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik fırsatların oluşması sağlanmıştır.

Türk Toksikoloji Derneği tarafından 18-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde oldukça etkin ve yoğun katılımlı bir bölgesel sempozyumun gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Sempozyumun gerçekleşmesinde yoğun çaba harcayan ve desteklerini en üst düzeyde hissettiğimiz Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürü bir borç biliyoruz. Ayrıca Sempozyumla ilgili tüm süreçlerde desteğini esirgemeyen ve daima yanımızda olan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bülent ERGUN hocamıza ve Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim dalının değerli öğretim üyelerine ve idari personeline çok teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla,
Türk Toksikoloji Deneği Başkanı
Prof. Dr. Yalçın DUYDU

Sempozyum Bildiri Kitabını PDF olarak görüntülemek için lütfen tıklayınız.
Sempozyum esnasında çekilen fotoğraflara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.