TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

İstanbul’da Toksikoloji Seminerleri


Türk Toksikoloji Derneği faaliyetleri kapsamında 20 Aralık 2019 tarihinde “İstanbul’da Toksikoloji Seminerleri” nin birincisi Doç. Dr. Hande Sipahi koordinatörlüğünde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşmiştir.

Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nden katılımcılar ile gerçekleşen seminerde Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın “Toksikolojik Bakış Açısıyla D Vitamini” ve Yeditepe Üniversitesi Toksikoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Tuğcu “D Vitamini Analoglarının In Silico Toksisite Değerlendirmesi” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Etkinliğin ardından katılımcılarla bir araya gelmek için sosyal program da düzenlendi. Seminere Türkiye’nin farklı noktalarından katılımın olması kariyerine yeni başlayan lisansüstü program öğrencileri için alanında yetkin akademisyenlerle tanışma ve bağlantı kurma fırsatı yaratmıştır.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.