50th Eurotox Congress, 7-10 Eylül 2014 – Edinburg, İskoçya

Onur Kenan Ulutaş | Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı.
Merve Demirbügen, Sezen Yılmaz | Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı.

Avrupa Toksikologlar ve Toksikoloji Dernekleri Federasyonu (EUROTOX) tarafından her yıl düzenlenen Eurotox Kongresi’nin 50.’si bu yıl 7-10 Eylül tarihleri arasında, “İnsan ve Çevre Sağlığında İleri Bilim” temasıyla Edinburgh İskoçya’da gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin bu yılki organizasyonu İngiliz Toksikoloji Derneği (The British Toxicology Society) ve dernek üyelerimizden Prof. Dr. Nurşen Başaran ve Prof. Dr. Hilmi Orhan’ın da üyesi olduğu EUROTOX Organizasyon Komitesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 1430 katılımcı ile gerçekleştirilen kongre programı kapsamında, 12 farklı alanda çalıştay ve 12 sempozyum düzenlenmiştir. 21 farklı konuda 890’dan fazla poster sunumu yapılmış ve ülkemizden de pek çok araştırmacı posterleriyle katkı sağlamıştır. Çevresel, endüstriyel, düzenleyici ve klinik toksikoloji alanlarındaki yenilikler,  insan ve çevresel risk değerlendirmesi ve bunların çeşitli uygulama alanları kongrede sunulan konular arasında yer almıştır.
Kongre açılış günü katılımcılara isteğe bağlı kurslar düzenlenmiştir. Kongrenin açılış konuşmaları EUROTOX Başkanı Ruth Roberts ve EUROTOX 2014 Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Heather Wallace tarafından yapılmıştır.

3rd International Summit on Toxicology and Pharmacology, 20-22 Ekim 2014, Şikago-ABD

Ülkü Ündeğer Bucurgat | Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı.

20-22 Ekim 2014 tarihleri arasında, Amerika Birleşik Devletlerinin Şikago kentinde gerçekleştirilen ‘3rd International Summit on Toxicology and Pharmacology’ isimli toplantıya. ‘Effect of The Pendimethalin on Rat Uterine Weight and Gene Expression of mRNAs Encoding for Different Estrogen-Regulated Genes on Rat Uterus’ başlıklı sözlü sunum ile davetli konuşmacı olarak katıldım.

26 ülkeden yaklaşık 50 katılımcıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, klinik ve adli toksikoloji, sistem toksikolojisi, mekanistik ve öngörüsel toksikoloji, toksikoloji ve uygulamalı farmakoloji, toksikolojide kök hücre uygulamaları, genetik toksikoloji, gıdalardaki kimyasalların risk değerlendirmesi, çevre ve meslek sağlığı, endüstriyel ve metalik toksikoloji, toksisite çalışmalarında yeni geliştirilen in-vitro modeller, gelişim ve üreme toksikolojisi, bilgisayarlı toksikoloji, nanomateryaller, partikül ve lif toksikolojisi, venomlu hayvanlar ve toksinler gibi çeşitli konulara yer verildi.

FEBS–EMBO 2014 Conference, 30 Ağustos - 4 Eylül 2014, Paris-Fransa

Aylin Gürbay | Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı.

30 Ağustos-4 Eylül 2014 tarihleri arasında Paris, Fransa’da düzenlenen ‘FEBS–EMBO 2014 Conference’ isimli toplantı, Fransız Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Derneği’nin ev sahipliğinde 4000’in üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantı, Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu (The Federation of European Biochemical Societies, FEBS) ile Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO-European Molecular Biology Organization)’nün 50. yılları ve ‘yaşam bilimleri’ alanındaki başarılarını kutlamak amacıyla, her iki derneğin birlikte katılımıyla düzenlenmiştir.

Dört ana oturumun yanı sıra altı ana gruba ayrılan eşzamanlı 30 ayrı oturumun gerçekleştirildiği kongrede ayrıca çalıştaylar, küçük sempozyumlar, eğitim ve kariyer günü toplantılarına da yer verilmiştir. Moleküler düzeyden, daha karmaşık sistemlere ve organizmalara kadar geniş bir alanı kapsayan konulara yer verilen ana oturumlarda biyobilişim, genomik, epigenetik ve immün sistem ile hücre biyolojisi ve sistem biyolojisi alanlarında konuşmalar yapılmıştır.