DUYURU ETKİNLİK

 • Sayın Üyeler,

  Türk Toksikoloji Derneği'nin 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Ekim 2017 Salı günü saat 16:00'da Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır.
 • blueredProf. Dr. Hilmi ORHAN


  4-7 Eylül 2016 tarihlerinde İspanya-Seville’da TTD tarafından gerçekleştirilen 52nd EUROTOX Congress sırasında yapılan üye ülke delegeleri toplantısında ikinci bir 3 yıllık dönem için EUROTOX Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar seçilmiştir.
 • bluered Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN

  2-6 Ekim 2016 tarihlerinde Merida-Meksika’da gerçekleştirilen XIV International Congress of Toxicology sırasında yapılan şeçimlerde 2016-2019 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönem için Uluslararası Toksikoloji Birliği (International Union of Toxicology, IUTOX) Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.

  11 Ekim 2016 tarihi itibari ile Hacettepe Üniversitesi Bilim Kurulu’na üye olarak seçilmiştir.

   
 • IV. Toksikoloji Sempozyumu

  'Toksikolojide Kariyer Günleri' tamamlanmıştır. Özel sayıya buradan ulaşabilirsiniz.

  PDF olarak görüntüle

 • Doç. Dr. Sevtap AYDIN ödül almıştır

  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevtap AYDIN Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti-Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi 2016 Yılı Teşvik Ödüllünü almıştır.

 • Prof. Dr. Ahmet AYDIN ödül almıştır

  Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Ahmet AYDIN, TEB Eczacılık Akademisi Bilim Ödülü almaya hak kazanmıştır.

 • Doç. Dr. Pınar ERKEKOĞLU ödül almıştır

  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar ERKEKOĞLU, 22-27 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası’nda “Erkekoglu P., Feng Y., Ge J., Koçer-Gümüşel B., Trudel L.J., Engalward B.P., Tannenbaum S.R., Wogan G.N. Helicobacter pylori’nin insan gastrik adenokarsinoma hücrelerinde DNA hasarı ve oksidatif stres oluşturucu etkilerinin belirlenmesi ve inorganik selenyumun olası koruyucu etkisi“ isimli sözlü sunum ile Sözlü AKADEMİK HABERLER Ocak 2017 | Sayı 44 | www.turktox.org.tr 19 Sunum Birincilik Ödülü almaya hak kazanmıştır.

  Doç. Dr. Pınar ERKEKOĞLU ödül almıştır

  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar ERKEKOĞLU, 22-27 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası’nda “Erkekoglu P., Feng Y., Ge J., Koçer-Gümüşel B., Trudel L.J., Engalward B.P., Tannenbaum S.R., Wogan G.N. Helicobacter pylori’nin insan gastrik adenokarsinoma hücrelerinde DNA hasarı ve oksidatif stres oluşturucu etkilerinin belirlenmesi ve inorganik selenyumun olası koruyucu etkisi“ isimli sözlü sunum ile Sözlü AKADEMİK HABERLER Ocak 2017 | Sayı 44 | www.turktox.org.tr 19 Sunum Birincilik Ödülü almaya hak kazanmıştır.

  Doç. Dr. Pınar ERKEKOĞLU ödül almıştır

  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar ERKEKOĞLU, 22-27 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen 33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası’nda “Erkekoglu P., Feng Y., Ge J., Koçer-Gümüşel B., Trudel L.J., Engalward B.P., Tannenbaum S.R., Wogan G.N. Helicobacter pylori’nin insan gastrik adenokarsinoma hücrelerinde DNA hasarı ve oksidatif stres oluşturucu etkilerinin belirlenmesi ve inorganik selenyumun olası koruyucu etkisi“ isimli sözlü sunum ile Sözlü AKADEMİK HABERLER Ocak 2017 | Sayı 44 | www.turktox.org.tr 19 Sunum Birincilik Ödülü almaya hak kazanmıştır.

 • Uzm. Ecz. Ege ARZUK ödül almıştır

  Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi Uzm. Ecz. Ege ARZUK, 04-07 Eylül 2016 tarihleri arasında İspanya’nın Sevilla kentinde yapılan ‘52nd Congress of European Societies of Toxicology’ kongresinde sunduğu “Arzuk E., Karakuş F., Ergüç A., Orhan H. Biotransformation of clozapine by microsomal and mitochondrial fractions of mouse liver and heart: Organ-specific bioactivation as a possible cause of cardiotoxicity. Toxicology Letters, 2016, 258, pages S252” künyeli poster bildirisi ile 869 bildiri arasından AstraZeneca İlaç firması tarafından “Student Award for Innovation in Drug Safety” kategorisinde 3.’lük derecesini elde etmiştir.

Dernek Başkanından

Palm-oil

Sevgili IV. Toksikoloji Sempozyumu konuşmacısı arkadaşlar,

Eskişehir'de birlikte geçirdiğimiz haftasonu 6 yıldır üzerinde düşündüğümüz bir fikri uygulamaya koymuş olduk. Sempozyum kapanışında da bahsettiğim gibi aslında bu doçent adayları için düşünmüş olduğumuz bir plandı, ancak tamamlanınca ve sizlerden bazılarının da vurguladığı şekilde gördüm ki doçent seviyesinde daha etkili bir girişim oldu. Dernek yönetim kurulu adına her birinize katkılarınız için tekrar ​çok teşekkür ederim. Konuşmacı sertifikalarınız kısa süre içerisinde sizlere ulaştırılacaktır.

Türkiye'de bilim yapmak zor​; maddi kaynaklara ulaşmak, en az onun kadar önemlisi manevi destek bulmak da zor. Manevi açıdan alandaki diğer bilim insanlarının yapıcı tavrının önemi bir tarafa, toplumumuzun sosyal ve entelektüel gelişmişlik düzeyi bilimi algılamaya, değerlendirmeye ve iyi ile kötü olanı, kaliteli olanla olmayanı ayırmaya maalesef​ çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu durumu toksikolojiyi ilgilendiren magazinel tartışma programlarında ​sıklıkla görüyoruz. En son palmiye yağı içeren gıda ve tüketici ürünleri tartışmasında olduğu gibi. Bilgiye dayanmayan kendinden menkul yorumlar, topluma katkıdan çok kişisel kazanım hedefleyen bilimsel temeli olmayan iddialar, toplumsal destek bulduğu için sürebiliyor.

Buna karşın tarihin her döneminde yaşamış ve yaşamakta olan kişilerin profesyonel alanlarındaki işlevleri, dönemin koşullarına göre şekillenmiştir ve​ şekillenmek durumundadır da​, yani bugün toplumumuzun düzeyi her ne ise ona göre en etkili olabilecek stratejileri toksikoloji alanında bireysel ve toplu olarak geliştirmek durumundayız. Toksikolojinin diğer birçok bilimsel disipline göre gündelik hayatın​ ne kadar​ içinde olduğu, toplumun bu konuda ne kadar fazla aklı başında, bilimsel temellere oturtulan ve sürekli üretilerek yorumlanan bir danışmanlığa ihtiyacı olduğu çok açık. Bu açıdan Türk toksikolojisinin orta kuşağını oluşturan sizlerin tavrı ve yapacakları alanımızın geleceğini de belirleyecek. Ölümünden kısa süre önce bir gazetecinin "Pop müziğin geleceği nasıl olacak?" sorusuna John Lennon'ın verdiği yanıt gibi; "Biz müzisyenler onu nasıl yaparsak öyle olacak". Vurgulamak istediğim bazen kendimiz ve/veya meslektaşlarımızın bireysel olarak çalıştıkları konular, uyguladıkları yaklaşımlar, ulaştıkları sonuçlar önemsiz gibi görünse de anbean bugünü oluşturdukları ve geleceği de belirledikleri için çok önemli; bu durum hem olumlu, hem de olumsuz anlamda böyle.

Sempozyum kapanışında da vurguladığım gibi, bu 1.5 günlük etkinlik kişisel olarak benim de beklentilerimin çok üzerinde bir etki yaptı. Siz değerli meslektaşlarımızı dinlemek, her birinizin çalıştığı konuları, fikirlerinizi, yaklaşımlarınızı, yorumlarınızı ve gelecek planlarınızı​ ayrıntıları ile öğrenmek, sayımızın ve potansiyelimizin gerçekten arttığını somut olarak kanıtladı.

Ülkemizde kuruluşundan bugüne akılcı, katılımcı duruşu ve etik değerlere bağlılığıyla hem yurt içi, hem de yurt dışında saygın bir konuma sahip olan derneğimizin bu özelliğinin, sizlerin çalışmalarıyla artarak süreceğine olan inancımla hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Prof. Dr. Hilmi Orhan
TTD Başkanı      

ERT Eurotox Kayıtlı Toksikolog Sistemi

ERT Sistemi

Leonardo Da Vinci Kimyasal Farkındalık Projesi

Kimyasal Farkındalık Projesi

GIDA Katkı Maddeleri ve Kontaminantları

Gıda Katkı Maddeleri ve Kontaminantları