TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

“Yükseköğrenimde Kimyasal Güvenlik Eğitim Programı” 15-16 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Başarıyla Gerçekleştirildi.


Türk Toksikoloji Derneği (KBRN Alt Çalışma Grubu Etkinlikleri Kapsamında), Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarları (LLNL) ve CRDF Global İş Birliği ile 15-16 Aralık 2020 tarihleri arasında uzaktan online eğitimle düzenlenen “Yükseköğrenimde Kimyasal Güvenlik Eğitim Programı” başarıyla tamamlanmıştır.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.