TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

EUROTOX TARİHÇESİ


EUROTOX, Avrupa’daki ulusal toksikoloji derneklerini kapsayan ve yaklaşık olarak 7000 üyesi bulunan bir federasyondur. Ayrıca çoğunluğu Batı Avrupa'dan olmak üzere 50 ülkeye mensup 200'den fazla bireysel üyesi de bulunmaktadır.

Tarihsel olarak, EUROTOX'un kökleri 1962 yılında Avrupa Birliğine bağlı olarak Zürih'te kurulan İlaç Toksisitesi Çalışmalarına dayanmaktadır. Yıllık ilk bilimsel toplantı 1963 yılında Paris'te yapılmış ve yeni topluluğun tüzüğü de kabul edilmiştir. Zamanla topluluğun ilgi alanı ilaç toksikolojisinden çıkıp toksikoloji çalışma alanlarına doğru yönelmeye başlayınca adını Avrupa Toksikoloji Topluluğu (EST) olarak değiştirmiştir. Bu değişiklik 1974 yılında Carlsbad'da düzenlenen bilimsel bir toplantıda yapılmıştır. 1970’lerin sonları ve 1980’lerin başlarında ulusal toksikoloji dernekleri hem sayı, hem de üye bazında hızla çoğalmaya başlamıştır. Bu nedenle 1985 yılında Kuopio'da düzenlenen EST kongresinde EST ile Finlandiya, Fransa, Federal Almanya Cumhuriyeti, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere'nin içinde bulunduğu 14 ulusal toksikoloji derneği ortak karar ile Avrupa Toksikoloji Dernekleri Federasyonu'nu (FEST) kurdular.

Bunun akabinde, gereksiz tekrarlar yaratmamak amacıyla EST, tüzüğünü değiştirmiş ve 1989 yılında Brighton'da düzenlenen 5. IUTOX Kongresi'nde (5th IUTOX Congress) EST ve FEST EUROTOX ismini alarak birleşmişlerdir. Daha sonraki yıllarda EUROTOX'un hızla büyümesiyle Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Yunanistan, Letonya, Makedonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Sırbistan'ı da kapsayacak şekilde sınırlarını genişletmiştir.

EUROTOX'un resmi yayın organı, SCI kapsamında olan Toxicology Letters dergisidir.

EUROTOX'un tarihçesiyle ilgili olarak daha fazla ve detaylı bilgiye http://www.eurotox.com/about/ adresinden ulaşabilirsiniz.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.