TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

DERNEK TARİHÇEMİZ


Türk Toksikoloji Derneği (TTD) 1988 yılında 14 üye ile o yılların koşullarına uygun olarak çok temel bir amaç olan “Ülkede toksikoloji biliminin ilerlemesini sağlamak” amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz ülkemizde toksikolojinin değişik alanlarında çalışan birçok kişiyi bir çatı altında toplayan alanındaki en büyük sivil toplum örgütüdür. Kuruluşunda Prof. Dr. Nazım Özkazanç’ın geçici başkanlığının ardından kronolojik sıra ile Suna Duru, Ali Esat Karakaya, Yusuf Şanlı, Nurşen Başaran, Sema Burgaz, Asuman Karakaya ve halen Hilmi Orhan’ın başkanlığında dernek varlığını sürdürmektedir (Ekim 2017). TTD kuruluşundan hemen 1 yıl sonra 1989’da Avrupa Ulusal Toksikoloji Dernekleri Federasyonu olan EUROTOX’a, 1998’de ise Uluslararası Toksikoloji Birliği olan IUTOX’a üye olmuştur. TTD üyeleri bu kurumsal üyelik nedeniyle doğrudan her iki birliğin de üyesi konumundadırlar.

Derneğimiz aynı zamanda toksikoloji alanında çalışanların akreditasyonu olan European Registered Toxicologist (ERT) sistemi içindeki 21 yetkili Avrupa derneğinden birisidir. 2005 yılında kurulan bu sistem ülkemizde toksikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, en az 5 yıldır bu alanda çalışıyor olmak, belirli sayıda yayın yapmış olmak ve diğer aktivitelerde bulunmak gibi ölçütlerle verilen ve uluslararası bir unvan olan ERT’yi kapsar. ERT unvanının her 5 yılda bir yeni faaliyetlerle yenilenmesi gerekmektedir. Ülkemizde Aralık 2016 itibariyle koşulları yerine getirmiş ve bu unvana sahip 28, tüm dünyada ise 1862 uzman toksikolog bulunmaktadır.

Kuruluşundan bugüne dernek üyelerimiz hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde etkinliklerini sürdürmektedirler. TTD’nin kurucu genel sekreteri Ali Esat Karakaya, 2001-2004 yılları arasında IUTOX seçilmiş başkanı, 2004-2007 yılları arasında ise başkanı olarak görev yapmıştır. Karakaya 2007 – 2009 yılları arasında Aday Gösterme Kurul Başkanlığı, 2016-2019 yılları için IUTOX denetçi üyeliğine seçilmiştir. Yine dernek kurucularından Mümtaz İşcan EUROTOX ve IUTOX’daki birçok görevinin yanı sıra 2016-2018 yılları arasında EUROTOX Başkanı olarak seçilmiştir. Dr. Hilmi Orhan ise 2013-2017 yılları arasında TTD’nin başkanlığını yürütmüş olup ikinci dönem EUROTOX Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra halen aynı kuruluşun Molecular Toxicology Specialty Section Başkanlığı’nı yürütmektedir.

TTD’nin 2001-2005 yılları arasında iki dönem başkanlığını yapmış olan Nurşen Başaran 2017 yılından günümüze TTD’nin başkanı olarak görev yapmaktadır. EUROTOX ve IUTOX’da Yönetim Kurulu üyelikleri ve Eğitim Alt Komitesi başkanlığı dâhil görevlerinin ardından 2016 yılında IUTOX Başkan Yardımcılığı’na seçilmiştir ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Türk Toksikoloji Derneği’nin 450 üye üzerinden istatistiklerine göre %41 ile en büyük grubu eczacı kökenli toksikologlar oluşturmaktadır, bunu %27 ile biyologlar ve %12 ile veteriner hekimler izlemektedir. Hekim kökenli üyelerimizin oranı %7’dir. Sektörel dağılım açısından üyelerin %83’ünü akademisyenler, %10’unu devlet kurumlarında ve %7’sini ise ilaç firmalarında çalışanlar oluşturmaktadır.

TEMEL AMAÇLAR:
Toksikoloji biliminin ülkede kurumsallaşmasını sağlayarak halk sağlığı ve çevre kalitesinin korunmasındaki öncü katkıyı sürdürmek.

ETKİNLİKLER:
Türk Toksikoloji Derneği kurulduğu günden itibaren düzenli olarak eğitim sempozyumları, paneller, ulusal ve uluslararası bilimsel kongreler düzenlemeye devam etmektedir. En temel aktivitemiz kuruluşundan bugüne her 3 yılda bir düzenlediğimiz Uluslararası katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongreleri’dir; sonuncusu 2015 Ekim ayında İzmir Çeşme’de Yunan Toksikoloji Derneği’nin kurumsal katılımıyla “Turkheltox” adıyla düzenlenen 9. Kongre’dir. Kronolojik olarak en son uluslararası aktivitemiz, ülkemizle ilgili yurtdışı güvenlik algısının son birkaç yıldır olumsuz olması nedeniyle İstanbul’dan İspanya’nın Seville kentine taşıyarak 4-7 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 52. EUROTOX Kongresi’dir. Daha önce 2001 yılında İstanbul’da düzenlenen 39. EUROTOX Kongresi’nin ardından bu kongre TTD’nin düzenlediği 2. EUROTOX Kongresi olmuştur. .16-19 Ekim 2019 tarihinde 10. Uluslararası Türk Toksikoloji derneği kongresi yine dünyanın dört bir yanından katılımcı ve konuşmacılar ile başarılı birlikte Antalya ‘da gerçekleştirilmiştir.

Derneğin düzenli mesleki ve bilimsel yayın organı “ Toksikoloji Bülteni”dir; 1988’den beri düzenli olarak yılda iki kez yayımlanmaktadır. Bülten toksikoloji alanında ulusal ve uluslararası gelişmeler, gündemdeki konular hakkında üyeleri bilgilendirmesinin yanı sıra hakemli olmamakla birlikte bilimsel derleme ya da araştırma makaleleri ve yorum yazıları da yayımlamaktadır.

GELECEK HEDEFLERİ:
Düzenlenecek eğitim sempozyumları, paneller, ulusal ve uluslararası bilimsel kongreler ile toksikoloji bilimini ve eğitimini geliştirmek amaçlanmaktadır.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.