TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

ÜYELİK


1. AŞAMA

TTD Uye Başvuru Formu ’nu doldurup kendi adınızla kaydettikten sonra (örneğin “TTD üye başvuru formu-Burak ARICI.doc”), güncel özgeçmiş ve yayın listenizle birlikte elektronik olarak dernek genel sekreterliğine (Doç.Dr. Özlem Atlı (ecz.oatli@gmail.com) ) ulaştırınız.

2.AŞAMA

Başvurunuzun Dernek Yönetim Kurulu tarafından incelenip uygun bulunması durumunda, e-posta ile sizden istenmesinin ardından aşağıdaki belgeleri elden, normal posta ya da kurye yoluyla Dernek Genel Sekreterliği'ne ulaştırınız.

Doç.Dr. Özlem Atlı
TTD Genel Sekreteri
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
26470 Eskişehir 
 

Üyelik giriş aidatı 30 TL + bir sonraki yılın aidatı 25 TL olarak toplamda 55 TL ödenmelidir:

1. Banka dekontu 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3. Üyelik talebine dair Türk Toksikoloji Derneği Başkanlığı'na hitaben yazılmış dilekçe,

4. Bir adet vesikalık fotoğraf (arkasına kurşun kalemle isim-soy isim yazılmış olmalı)

Sonuç size resmi elektronik mektupla bildirilecektir.

Üyelerimiz için yıllık aidat 25 TL'dir. Bu aidat, her yıl Ocak ayı sonuna kadar Akbank Beşevler Şubesi, Şube Kodu: 1384, Hesap No: 0056143 no'lu Türk Toksikoloji Derneği hesabına (IBAN No: TR66 00046 01384 888 0000 56143) üye adı ve TTD …… yılı aidatı açıklamasıyla yatırılmalıdır.

TTD Üye Başvuru Formu 'nu indirerek doldurabilirsiniz.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.