TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

15. TTD Olağan Genel Kurul Toplantısı


1 Aralık 2017 Cuma günü Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toplantı Salonu’nda 15. TTD Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir.

Genel Kurul toplantısı öncesinde Prof.Dr. Hilmi Orhan ve Prof.Dr. Ahmet Aydın tarafından “İn vitro Alternatif Toksisite Testleri” konusunda ardışık 2 konferans verilmiştir.

Konferans sonrasında Hilmi Orhan tarafından TTD 2015-2017 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Emre Durmaz tarafından TTD 2015-2017 Yönetim Kurulu Mali Raporu sunumlarından sonra 2017-2019 Yönetim Kurulu’nun seçimine geçilmiştir. Dernek üyeleri tarafından Nurşen Başaran, Ahmet Aydın, Yalçın Duydu, Hande Gürer Orhan, Onur Erdem, Özlem Atlı ve Emre Durmaz’dan oluşan liste oy birliği ile TTD 2017-2019 Yönetim Kurulu olarak seçilmiştir.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.