TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN


2-6 Ekim 2016 tarihlerinde Merida-Meksika’da gerçekleştirilen XIV International Congress of Toxicology sırasında yapılan şeçimlerde 2016-2019 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönem için Uluslararası Toksikoloji Birliği (International Union of Toxicology, IUTOX) Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.

11 Ekim 2016 tarihi itibari ile Hacettepe Üniversitesi Bilim Kurulu’na üye olarak seçilmiştir.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.