TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ

TURKISH SOCIETY of TOXICOLOGY

15. Olağan Genel Kurul Toplantısı


Türk Toksikoloji Derneği 15. Genel Kurulu, 1 Aralık 2017 tarihinde saat 16:00'da Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Genel Kurul öncesinde 14:30-15:30 arasında "In vitro toksisite test alternatifleri" genel teması altında Hilmi Orhan ve Ahmet Aydın tarafından ardışık 2 konferans verilecektir.

© 2017- Yayınlanan içerik Türk Toksikoloji Derneği'ne aittir.