Yönetim Kurulumuz 2015 - 2017

Derneğimizin 19.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulu’nda 2015-2017 yıllarını kapsayan dönem için seçilen Türk Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

Başkan: Prof. Dr. Hilmi ORHAN
II. Başkan: Prof. Dr. Ahmet AYDIN
Genel Sekreter: Doç. Dr. Sinem ILGIN
Sayman: Dr. Ecz. Emre DURMAZ
Üyeler: Prof. Dr. Murat YILDIRIM
  Doç. Dr. Sevtap AYDIN
  Doç. Dr. Aylin ÜSTÜNDAĞ