Dernek Tarihçemiz

Türk Toksikoloji Derneği (TTD), 01 Ekim 1987 tarihinde 14 kurucu üye tarafından, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak; hayat standartlarının iyileştirilerek, canlıların sağlık ve güvenliğinin geliştirilmesi için bilgi birikimi oluşması görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Derneğin temel hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Türkiye'de toksikoloji bilgisinin etkinliğini arttırmak
  • Araştırmacılar arasında bilgi alışverişini teşvik ederek toksikologlar arasındaki iletişimi geliştirmek
  • Toksikoloji alanındaki uluslararası organizasyonlarla bağlantı kurmak
  • Genel ve bireysel bazda toksikolojik araştırmaları teşvik ederek; toksikoloji eğitimini desteklemek
  • Kongreler, sempozyumlar ve diğer toplantılar düzenleyerek toksikoloji alanındaki çeşitli konularda fikir alışverişini sağlamak

 TTD, 1989 yılında Avrupa Toksikoloji Dernekleri Federasyonu'na (EUROTOX), 1998 yılında ise Dünya Toksikoloji Birliği'ne (IUTOX) üye olmuştur. Derneğin amblemi, Türk Toksikoloji Derneği kelimelerinin baş harflerinin yukarıya doğru yükselen bir okla beraber kullanılması ile sembolize edilmiştir.

Dernek kurulduğundan beri 12 olağan genel kurul toplantısı yapmış ve yönetim kurullarını seçmiştir.

TTD kurulduğu günden itibaren düzenli olarak eğitim sempozyumları, paneller ve ulusal ve uluslararası bilimsel kongreleri

(6-10 Kasım 1999 tarihinde Antalya’da 4th Congress of Toxicology of Developing Countries (4th CTOX-DC),
12-15 Eylül 2001 tarihinde İstanbul’da 39. Avrupa Toksikoloji Dernekleri Kongresi (EUROTOX 2001),
30 Ekim-2 Kasım 2003 tarihinde Antalya’da 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology (5th IC-TST),
7. Uluslararası Katılımlı Ulusal Türk Toksikoloji Kongresi (7th IC-TST) 30 Mayıs-1 Haziran 2009 tarihinde Ankara)
organize etmesinin yanı sıra pek çok ulusal ve uluslararası, sempozyumlar, paneller ve bilimsel kongrelerin düzenlenmesine katkıda da bulunmuştur.

Derneğin kurucu üyelerinden ve 1991-1993 ve 1995-2001 dönemleri arasında dernek başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, 2004-2007 yıllarını kapsayan 3 yıllık süre için IUTOX Başkanlığı'na (2001-2004, 2007-2010 yıllarını kapsayan 6 yıllık süre ile Yönetim Kurulu üyesi), 1991-2001 dönemleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Mümtaz İşcan ise 2001-2004 ve 2004-2007 yıllarını kapsayan dönemlerde EUROTOX Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir. 2001-2003 ve 2003-2005 dönemleri arasında dernek başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Nurşen Başaran, 2005-2010 yıllarını kapsayan 5 yıllık süre için ‘EUROTOX Speciality Section of Carcinogenesis’ bölümünün ilk iki senesini başkan olarak, diğer 3 yılını ise sekreter olarak yürütmüş, 2007-2010 yılları arasında "EUROTOX Registration sub-committee" üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Prof. Dr. Hilmi Orhan, 2005-2011 yılları arasında TTD Genel sekreterlik görevinde bulunmuş, 2011 yılında dernek başkanlığına seçilmiştir ve halen bu görevi sürdürmektedir. Hilmi Orhan 2010 yılında "EUROTOX Speciality Section of Molecular Toxicology" sekreterliği görevini üstlenmiş, 2013 yılında ise EUROTOX Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 

Geçmişten Bugüne Yönetim Kurulları

Yıllar

Başkan

II. Başkan

Sekreter

Sayman

Üye

Üye

Üye

1988-geçici

Nazım Özkazanç

Suna 
Duru

Ali Esat Karakaya

Yusuf 
Şanlı

Nevin 
Vural

İhsan Sarıkardaşoğlu

Filiz Hıncal

1988-1991

SunaDuru

Nevin 
Vural

Ali Esat Karakaya

Yusuf 
Şanlı

Nazım 
Özkazanç

Ayten 
Güvener

Nida Besbelli

1991-1993

Ali Esat Karakaya

Yusuf Şanlı

Semra Şardaş

İsmet Çok

Asuman Karakaya

Mümtaz İşcan

Sema Burgaz

1993-1995

Yusuf Şanlı

Gönül Şahin

Mümtaz İşcan

İsmet Çok

Asuman Karakaya

Nurşen Başaran

Ali Bilgili

1995-1997

Ali Esat Karakaya

Sema Burgaz

Mümtaz İşcan

Ali Bilgili

Nurşen Başaran

Benay Can Eke

Terken Baydar

1997-1999

Ali Esat Karakaya

Mümtaz İşcan

Sema Burgaz

Nurşen Başaran

Benay Can Eke

Ali Bilgili

Terken Baydar

1999-2001

Ali Esat Karakaya

Mümtaz İşcan

Sema Burgaz

Nurşen Başaran

Benay Can Eke

Ali Bilgili

Terken Baydar

2001-2003

Nurşen Başaran

Asuman Karakaya

Yalçın Duydu

İsmet Çok

Neslihan Kocabaş

Nilgün Oto Geçim

Belma Giray

2003-2005

Nurşen Başaran

Asuman Karakaya

Yalçın Duydu

İsmet Çok

Neslihan Kocabaş

Nilgün Oto Geçim

Belma Giray

2005-2007

Sema Burgaz

Benay Can Eke

Hilmi Orhan

Bensu Karahalil

Nurhayat Barlas

Nilgün Oto Geçim

Ülkü Ündeğer

2007-2009

Asuman Karakaya

Sinan Süzen

Hilmi Orhan

Bensu Karahalil

Nurhayat Barlas

Ülkü Ündeğer

Çetin Kaymak

2009-2011

Asuman Karakaya

Sinan Süzen

Hilmi Orhan

Bensu Karahalil

Çetin Kaymak

Ülkü Ündeğer

Emre Durmaz

2011-2013

Hilmi Orhan

Sinan Süzen

İlker Ateş

Emre Durmaz

Sait C. Sofuoğlu

Pınar Erkekoğlu

Ela Kadıoğlu

2013-2015

Hilmi Orhan

Ahmet Aydın

Ayşe Başak Engin

Emre Durmaz

Murat Yıldırım

Sevtap Aydın

Sinem Ilgın