Foto Galeri III. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu

Yeni Yönetim Kurulumuz 2015-2017

Prof. Dr. Hilmi Orhan
2013-2017 Yönetim Kurulu Başkanı

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1991 yılında aynı fakültenin Toksikoloji Anabilim Dalı’nda bilim uzmanlığı çalışmalarına başladı. Ardından 1992 yılında araştırma görevlisi olarak atandı. 1994 Yılında bilim uzmanlığı, 2000 yılında ise Ph.D. ünvanını aldı. Doktora çalışması sırasında 1995’de kısa süreli ziyaretin ardından 1996 yılında TÜBİTAK/NATO-A2 bursunu kazanarak doktora tezini oluşturan araştırmaları yapmak üzere 1997-1999 arasında Hollanda Vrije Üniversitesi, Moleküler Toksikoloji Bölümü’nde çalıştı. 2001-2003 Yılları arasında yine Moleküler Toksikoloji Bölümü’nde doktora sonrası araştırıcı pozisyonu ile davetli olarak 2 yıl süreyle çalıştıktan sonra Hacettepe Üniversitesi’ne döndü. 2004 ve 2008 yıllarında davetli araştırıcı olarak Vrije Üniversitesi Moleküler Toksikoloji ve Çevresel Toksikoloji bölümlerinde, 2013 yılında ise The Scripps Research Institute’da araştırmalarına devam etti. 2005 Yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Üniversite Doçenti ünvanını aldıktan sonra 2006 yılında Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda doçent kadrosuna, 2011 yılında ise profesör kadrosuna atandı. Halen aynı anabilim dalında görevine devam etmektedir. Dr. Orhan 2005-2011 yılları arasında Türk Toksikoloji Derneği genel sekreteri görevinde bulunduktan sonra 2011 yılında dernek başkanlığı görevini devralmış ve 2013 yılında aynı göreve yeniden seçilmiştir. Aynı yıl Eurotox Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2009 yılından bu yana Eurotox-Molecular Toxicology Specialty Section genel sekreterlik görevini yürütmektedir. 2007 Yılında Amerika Toksikoloji Derneği (SOT) fellowship ödülünü, 2008 yılında ise Eurotox-Bo Holmstedt Vakfı fellowship ödülünü almıştır. Aynı yıl “European Registered Toxicologist” -ERT- unvanını kullanmaya hak kazanmıştır. Hilmi Orhan uluslar arası hakemli dergilerde 32, ulusal dergilerde ise 17 makale yayınlamıştır. Bu yayınlarına bugüne değin 600’ün üzerinde atıf yapılmıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında lisans ve lisansüstü düzeyde toksikoloji dersleri vermektedir. Yurtiçinde ve Hollanda’da olmak üzere bugüne dek 6 master tezi yönetmiştir, halen 2 yüksek lisans ve 4 doktora tez çalışmasında danışmanlık görevi vardır. Hilmi Orhan, ilaç geliştirme sürecinde ana molekülden reaktif metabolit oluşumu ve bunun advers ilaç reaksiyonları ile ilişkisi konusunda çalışmakta ve yanı sıra kimyasal maddelere maruziyet ya da hastalıklara bağlı olarak protein, lipid ve nükleik asit düzeyinde hücresel hasar için biyogösterge geliştirilmesi, valide edilmesi ve bunların gerek klinik, gerekse çevresel toksikoloji çalışmalarında uygulanması ile ilgilenmektedir.